Odevzdávání a výdej povolenek

Vzhledem k přetrvávající situaci, kdy není možné pořádat schůze s hromadným výběrem a výdejem povolenek bude to tentokrát, snad mimořádně, probíhat následovně.

Členové  pracovní skupiny Mikulášovice se budou řídit pokyny kolegů Jiřího Janáka a Luboše Procházky.

Ostatní budou povolenky odevzdávat do poštovní schránky kolegy Miloše Malce. Výdej nových povolenek bude probíhat individuálně po předchozí dohodě e-mailem, whatsappem, telefonicky, případně jinou formou. 
Opakuji: opravdu jen po předchozí dohodě a rozhodně to nebude na počkání!!! 
V souvislosti s tímto postupem upozorňuji na změnu bydliště kolegy Malce, který nově bydlí Leopoldovská 76, 407 78 Velký Šenov (o vchod vedle).

Ti z vás, kdo nespěcháte na novou povolenku a nehodláte sezónu zahajovat v zimních měsících, vyčkejte. Na placení známek je do konce března ještě dost času. Doufejme, že se situace zlepší a sejdeme se brzy „U Jelena“. 

 Přeji pevné zdraví.

Michael Zeller
jednatel MO  

 

 

„Dolovná 2020“ zrušena. :-(

Je nám to velice líto, ale z důvodu trvajících vládních opatření jsme se rozhodli letošní ročník oblíbené kulturně společenské akce „Dolovná 2020“ neuspořádat.

Uvidíme co přinesou následující dny a až nastanou příznivější podmínky pokusíme se uspořádat akci náhradní.

Mějte se dobře a hlavně zdravě.

Výbor MO

Změna termínů konání schůzí

Z důvodu změny otevírací doby restaurace „U Jelena“, kdy je nově v pondělí zavřeno, budou schůze místo pondělí probíhat ve středu a to ve stejný čas. To znamená, že schůze výboru budou každou první pracovní středu v měsíci od 1730 a chůze pracovní skupiny Velký Šenov budou každou druhou pracovní středu v měsíci od 1800.

Díky za pochopení
výbor ČRS, z.s., MO Velký Šenov

 

O pohár MO ČRS Velký Šenov 2020

MO ČRS Velký Šenov zve všechny své členy k účasti na závodu
„O POHÁR MO ČRS VELKÝ ŠENOV 2020“

Termín konání: pátek 26.6.2020
Místo konání: rybník „Salmovský“ ve Velkém Šenově
Startovné: 100,- Kč

17:15 – 17:45 Prezentace
18:00 – 20:30 První kolo LRU + znalostní test
20:30 – 21:30 Přestávka na občerstvení + rybolovná technika
21:30 – 24:00 Druhé kolo
24:00 – 00:00 Vyhodnocení a vyhlášení výsledků
00:00 – ???? Oslava vítězů a volná zábava

Závod se skládá ze 4 kol. Dvě kola lovu ryb udicí,  jedno kolo znalostní test a jedno kolo rybolovná technika. Znalostní test bude proveden v průběhu prvního kola LRU a rybolovná technika v průběhu přestávky na občerstvení. V případě potřeby může hlavní rozhodčí upravit časový harmonogram závodu.  

Pravidla:

  • Soutěže se mohou zúčastnit členové MO ČRS Velký Šenov s platnou MP povolenkou.
  • Lov dle bližších podmínek (rybářského řádu) platných pro revír s následujícími omezeními:
  • Zákaz vnadění živou návnadou.
  • Lov libovolnou technikou, mimo: přívlač, muškaření, na umělou mušku a čeřínkování.
  • Zákaz lovu na rybičku a její části.
  • Současně smí být nastražena pouze jedna udice.
  • Povoluje se použití pouze jednoháčků.
  • Každý závodník je povinen mít kbelík na dočasné uchování úlovku před měřením.
  • Všechny ryby se po změření a zapsání vrací šetrně do revíru. Výjimku může udělit hlavní rozhodčí (např. při nebezpečí, že by ryba po vrácení do revíru uhynula).
  • Za nešetrné zacházení s rybou bude závodník diskvalifikován ze závodu (i od sudu :-))

Bodování:

V LRU se boduje každá ulovená ryba systémem 1cm=1bod. U ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou míru (§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.) se počet bodů násobí třemi a to bez ohledu na to, zda jí ulovená ryba dosahuje, či nikoli.

Znalostní test se hodnotí: počet správných odpovědí = počet bodů.

Rybolovná technika se hodnotí: počet zásahů terče = počet bodů.
1 náměrný hod -nepočítá se do výsledků + 5 platných pokusů

Pořadí v kole určuje počet získaných bodů. V případě rovnosti se přiděluje umístění v hodnotě průměru shodných umístění. (Příklad: Dva závodníci se umístí shodně na 3 a 4 místě, každý z nich získá umístění 3,5; tři závodníci se umístí na 5 místě, každý z nich získá umístění 6)

Celkové pořadí je dáno součtem umístění za všechna kola. V případě shody rozhoduje celkový počet centimetrů za obě kola LRU, pokud shoda přetrvává, bude losováno.

Organizační:

Pro závodníky a realizační tým je občerstvení, včetně piva, až do vyčerpání zásob zdarma. Půllitry každý sebou!!  Pokuste se omezit počet vozidel a nechat se na závod přivézt, omezená možnost parkování u rybníka.

 

Těšíme se na hojnou účast.

Za výbor MO ČRS Velký Šenov
Michael Zeller
jednatel

Výroční členská schůze 2020 Nový termín – 3.10.2020

Místní organizace Českého rybářského svazu Velký Šenov zve své členy na
výroční členskou schůzi, která se uskuteční v náhradním termínu v sobotu 3.10.2020 od 1000 v prostorách restaurace “U Jelena“.

Program

1. Zahájení výroční členské schůze
2. Prezentace
3. Volba mandátové komise
4. Doplnění programu VČS
5. Zpráva hospodáře
6. Účetní zpráva
7. Zpráva dozorčí komise
8. Informace vedoucího mládeže
9. Školení
10. Zpráva o úlovcích za rok 2019
11. Zpráva mandátové komise
12. Volba návrhové komise
13. Občerstvení
14. Kontrola plnění usnesení členské schůze 2019
15. Diskuse
16. Předložení návrhu usnesení a jeho schválení
17. Závěr