Zlatá udice 2022 – Velký Šenov

V průběhu posledního dubnového týdne se tradičně uskutečnila soutěž mladých rybářů „Zlatá udice“, která předchozí dva ročníky nebyla díky hygienickým opatřením proti COVID-19, a o to více si ji letos mladí rybáři užili. Soutěže se zúčastnilo celkem 32 rybářů, z toho 25 z prvního stupně a 7 z druhého stupně. V pondělí, první den soutěže proběhly disciplíny psaní testů, poznávání ryb, vodních živočichů a rostlin, dále vázání háčku na čas a hod na terč. V sobotu soutěž vyvrcholila na Šluknovském rybníku – Pazderák. Tam mladí rybáři chytali ryby udicí ve dvou kolech. Jednotlivá umístění ve všech disciplínách se sečetla a ten kdo měl nejnižší součet ten se umístil nejlépe, jako nejvšestrannější rybář a získal putovní pohár. Závěrečné vyhodnocení se rozdělilo na dvě kategorie, 1. a 2. stupeň.

Na 1. stupni se umístili:
1. místo Zellerová Alena
2. místo Sladkovský Petr
3. místo Doležalová Zuzana

Na 2. stupni se umístili:
1. místo Jahodová Martina
2. místo Kuchejda Jan
3. místo Janovič David

Vyhodnotili se také dva nejlepší rybáři z obou stupňů, kteří nachytali nejvíce ryb. Byli to za 1. stupeň Doležal Petr se 142 cm a za 2. stupeň Jahodová Martina s 60 cm. Všichni mladí rybáři dostali občerstvení, a odnesli si krásné hodnotné ceny, které jim doplní rybářskou výbavu. Velké poděkování patří MO ČRS Velký Šenov za pomoc při organizaci na revíru Šluknovská a finanční podporu, dále MO ČRS Šluknov za poskytnutí zázemí na chatě a revíru Šluknovská, sponzorům městu Velký Šenov a Krajskému územnímu Severočeskému svazu.

 

Vedoucí kroužku: Borovka Antonín, Doležal Jaroslav

 

Další fotografie naleznete na:
https://velkysenovzs.rajce.idnes.cz/Zlata_udice_2022_Velky_Senov
a
https://eu.zonerama.com/CRSVelkySENOV/Album/8360108

 

Plavaná 2022

ČRS, z.s., MO Velký Šenov zve všechny své členy k účasti na závodu v LRU

„Plavaná 2022“

Termín konání:  14.5.2022
Místo konání:  06 441 118 WAGNETRŮV RYBNÍK

5:30-5:50 Prezentace
6:00 -8:00 První kolo
8:00-9:00 Přestávka na občerstvení
9:00-11:00 Druhé kolo
11:00-12:00 Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Pravidla:

Soutěže se mohou zúčastnit členové ČRS, z.s., MO Velký Šenov s platnou MP povolenkou.
Lov dle bližších podmínek (rybářského řádu) platných pro revír s následujícími omezeními:
– zákaz vnadění živou návnadou
– lov výhradně technikou „plavaná“
– současně smí být nastražena pouze jedna udice
– každý závodník je povinen mít kbelík na dočasné uchování úlovku před měřením
– všechny ryby se po změření a zapsání vrací šetrně do revíru. Výjimku může udělit hlavní rozhodčí (např. při nebezpečí, že by ryba po vrácení do revíru uhynula)

Bodování:

Boduje se každá ulovená ryba systémem 1cm=1bod. Pořadí v kole určuje počet získaných bodů. V případě rovnosti se přiděluje umístění v hodnotě průměru shodných umístění.
(Příklad: Dva závodníci se umístí shodně na 3 a 4 místě, každý z nich získá umístění 3,5)

Celkové pořadí je dáno součtem umístění za obě kola. V případě shody rozhoduje celkový počet centimetrů za obě kola, pokud shoda přetrvává, bude losováno.

Nové stanovy a jednací řád

Většina z vás jistě zaznamenala skutečnost, že od 1.1.2022 má Český rybářský svaz nové stanovy a v návaznosti na to i nový jednací řád. Zásadní změna postihla oblast kárného řízení. Nejdůležitější změnou je pevně stanovený sazebník postihů za prohřešky proti pravidlům a dále to, že porušení zákona o rybářství a prováděcí vyhlášky již nebude řešit MO, ale uživatel revíru, což je ve většině případů územní svaz.

Kompletní znění stanov a jednacího řádu najdete na stránkách
Českého rybářského svazu :

Odkaz na stanovy ZDE.  Odkaz na jednací řád ZDE.

 

Pro zajímavost několik příkladů postihů:

 

Lov na 3 udice – zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců

Lov na 4 a více udic – zákaz lovu ryb na 12 měsíců pokud opakovaně, pak až na 24 měsíců

Lov ryb mimo stanovenou denní dobu lovu – zákaz lovu ryb na 2 měsíce pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců 

Bezdůvodné odepření kontroly RS – vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

Nezapsání ryby – zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců, 

Nepřítomnost u prutů –  zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 9 měsíců 

Přisvojení podměrečné ryby – zákaz lovu ryb na 6 měsíců pokud opakovaně, pak až na 18 měsíců 

 

Členská schůze 2022 – pátek 25.3.2022 v 18:00

!!! Pozor změna oproti předchozím ročníkům !!!

Schůze je letos v pátek v podvečer a následuje volná zábava s hudební produkcí a občerstvením.
Jeden z bodů letošní členské schůze jsou volby orgánů MO a delegátů na územní konferenci. Připravte si proto prosím případné návrhy na změny. 
Podrobnosti níže.
***

Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Velký Šenov zve své členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční netradičně v pátek 25.3.2022 od 1800 v prostorách restaurace “U Jelena“.

 1. Zahájení výroční členské schůze
 2. Prezentace
 3. Volba mandátové komise
 4. Doplnění programu VČS
 5. Volby 2022
  a) Volba volební komise
  b) Volba dozorčí komise
  c) Volba výboru MO
  d) Volba delegátů na územní konferenci Severočeského územního svazu
 6. Zpráva hospodáře
 7. Účetní zpráva
 8. Zpráva dozorčí komise
 9. Informace vedoucího mládeže
 10. Školení
 11. Zpráva o úlovcích za rok 2021
 12. Zpráva mandátové komise
 13. Volba návrhové komise
 14. Kontrola plnění usnesení členské schůze 2021
 15. Diskuse
 16. Předložení návrhu usnesení a jeho schválení
 17. Závěr

Po ukončení oficiální části členské schůze následuje volná zábava s hudební produkcí a občerstvením na které jsou srdečně vítáni i partnerky a partneři našich členů.

Nezapomeňte prosím na tombolu!!!

Pokud se vám doma povaluje něco nepotřebného, neprodejného, ale co má ještě jakousi hodnotu, teď je ta pravá příležitost se takových věcí zbavit.

Případnému výherci v tombole možná udělají radost  :-)