Hájení a míry ryb

Ve vodách mimopstruhových

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

pstruh obecný

1.9. – 15.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipan podhorní

1.12. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostroretka stěhovavá

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parma obecná

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parma východní

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podoustev říční

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeseter, vyza

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jelec jesen

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jelec tloušť

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolen dravý

1.1. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

candát obecný

1.1. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumec velký

1.1. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

štika obecná

1.1. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úhoř říční

1.9. – 30.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mník jednovousý

1.1. – 15.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losos obecný

(celoročně hájen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavatka obecná

1.1. – 30.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodách pstruhových

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

pstruh obecný

1.9. – 15.4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipan podhorní

1.12. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ostroretka stěhovavá

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parma obecná

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parma východní

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podoustev říční

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeseter, vyza

16.3. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolen dravý

1.1. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

candát obecný

1.1. – 15.6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úhoř říční

1.9. – 30.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mník jednovousý

1.1. – 15.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

losos obecný

(celoročně)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hlavatka obecná

1.1. – 30.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb

voda mimopstruhová

cm

voda pstruhová

cm

bolen dravý (Aspius aspius)

40

 

 

candát obecný (Stizostedion lucioperca)

45

 

 

hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)

65

hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)

65

jelec jesen (Leuciscus idus)

25

jelec jesen (Leuciscus idus)

25

jelec tloušť (Leuciscus cephalus)

25

 

 

jeseter malý (Acipenser ruthenus)

30

jeseter malý (Acipenser ruthenus)

30

kapr obecný (Cyprinus carpio)

35

kapr obecný (Cyprinus carpio)

35

lín obecný (Tinca tinca)

20

lín obecný (Tinca tinca)

20

lipan podhorní (Thymallus thymallus)

30

lipan podhorní (Thymallus thymallus)

30

ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

30

ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)

30

parma obecná (Barbus barbus)

40

parma obecná (Barbus barbus)

40

podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)

25

podoustev říční (nosák)(Vimba vimba)

25

pstruh duhový (Oncorhyncus mykiss)

25

pstruh duhový (Oncorhyncus mykiss)

25

pstruh obecný (Salmo trutta)

25

pstruh obecný (Salmo trutta)

25

siven americký (Salvelinus fontinalis)

25

siven americký (Salvelinus fontinalis)

25

sumec velký (Silurus glanis)

70

 

 

štika obecná (Esox lucius)

50

 

 

úhoř říční (Anguilla anguilla)

45

 

 

mník jednovousý (Lota lota)

30

mník jednovousý (Lota lota)

30

losos obecný (atlantský) (Salmo salar)

50

losos obecný (atlantský) (Salmo salar)

50