O pohár MO ČRS Velký Šenov 2022

ČRS, z.s., MO Velký Šenov zve všechny své členy k účasti na závodu
„O POHÁR MO ČRS VELKÝ ŠENOV 2021“

Termín konání: pátek 24.6.2022
Místo konání: rybník „Salmovský“ ve Velkém Šenově
Startovné: 0,- Kč

17:15 – 17:45 Prezentace
18:00 – 20:00 První kolo LRU + znalostní test
20:00 – 21:00 Přestávka na občerstvení + rybolovná technika
21:00 – 23:00 Druhé kolo
23:00 – 00:00 Vyhodnocení a vyhlášení výsledků
00:00 – ???? Oslava vítězů a volná zábava

Závod se skládá ze 4 kol. Dvě kola lovu ryb udicí,  jedno kolo znalostní test a jedno kolo rybolovná technika. Znalostní test bude proveden v průběhu prvního kola LRU a rybolovná technika v průběhu přestávky na občerstvení. V případě potřeby může hlavní rozhodčí upravit časový harmonogram závodu.  

Pravidla:

 • Soutěže se mohou zúčastnit členové MO ČRS Velký Šenov s platnou MP povolenkou.
 • Lov dle bližších podmínek (rybářského řádu) platných pro revír s následujícími omezeními:
 • Zákaz vnadění živou návnadou.
 • Lov libovolnou technikou, mimo: přívlač, muškaření, na umělou mušku a čeřínkování.
 • Zákaz lovu na rybičku a její části.
 • Současně smí být nastražena pouze jedna udice.
 • Povoluje se použití pouze jednoháčků.
 • Každý závodník je povinen mít kbelík na dočasné uchování úlovku před měřením.
 • Všechny ryby se po změření a zapsání vrací šetrně do revíru. Výjimku může udělit hlavní rozhodčí (např. při nebezpečí, že by ryba po vrácení do revíru uhynula).
 • Za nešetrné zacházení s rybou bude závodník diskvalifikován ze závodu (i od sudu :-))

Bodování:

V LRU se boduje každá ulovená ryba systémem 1cm=1bod. U ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou míru (§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.) se počet bodů násobí třemi a to bez ohledu na to, zda jí ulovená ryba dosahuje, či nikoli.

Znalostní test se hodnotí: počet správných odpovědí = počet bodů.

Rybolovná technika se hodnotí: počet zásahů terče = počet bodů.
1 náměrný hod -nepočítá se do výsledků + 5 platných pokusů

Pořadí v kole určuje počet získaných bodů. V případě rovnosti se přiděluje umístění v hodnotě průměru shodných umístění. (Příklad: Dva závodníci se umístí shodně na 3 a 4 místě, každý z nich získá umístění 3,5; tři závodníci se umístí na 5 místě, každý z nich získá umístění 6)

Celkové pořadí je dáno součtem umístění za všechna kola. V případě shody rozhoduje celkový počet centimetrů za obě kola LRU, pokud shoda přetrvává, bude losováno.

Organizační:

Pro závodníky a realizační tým je občerstvení, včetně piva, až do vyčerpání zásob zdarma. Půllitry každý sebou!!  Pokuste se omezit počet vozidel a nechat se na závod přivézt, omezená možnost parkování u rybníka.

 

Těšíme se na hojnou účast.

Za výbor MO ČRS Velký Šenov
Michael Zeller
jednatel

Plavaná 2022

ČRS, z.s., MO Velký Šenov zve všechny své členy k účasti na závodu v LRU

„Plavaná 2022“

Termín konání:  14.5.2022
Místo konání:  06 441 118 WAGNETRŮV RYBNÍK

5:30-5:50 Prezentace
6:00 -8:00 První kolo
8:00-9:00 Přestávka na občerstvení
9:00-11:00 Druhé kolo
11:00-12:00 Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Pravidla:

Soutěže se mohou zúčastnit členové ČRS, z.s., MO Velký Šenov s platnou MP povolenkou.
Lov dle bližších podmínek (rybářského řádu) platných pro revír s následujícími omezeními:
– zákaz vnadění živou návnadou
– lov výhradně technikou „plavaná“
– současně smí být nastražena pouze jedna udice
– každý závodník je povinen mít kbelík na dočasné uchování úlovku před měřením
– všechny ryby se po změření a zapsání vrací šetrně do revíru. Výjimku může udělit hlavní rozhodčí (např. při nebezpečí, že by ryba po vrácení do revíru uhynula)

Bodování:

Boduje se každá ulovená ryba systémem 1cm=1bod. Pořadí v kole určuje počet získaných bodů. V případě rovnosti se přiděluje umístění v hodnotě průměru shodných umístění.
(Příklad: Dva závodníci se umístí shodně na 3 a 4 místě, každý z nich získá umístění 3,5)

Celkové pořadí je dáno součtem umístění za obě kola. V případě shody rozhoduje celkový počet centimetrů za obě kola, pokud shoda přetrvává, bude losováno.

Nové stanovy a jednací řád

Většina z vás jistě zaznamenala skutečnost, že od 1.1.2022 má Český rybářský svaz nové stanovy a v návaznosti na to i nový jednací řád. Zásadní změna postihla oblast kárného řízení. Nejdůležitější změnou je pevně stanovený sazebník postihů za prohřešky proti pravidlům a dále to, že porušení zákona o rybářství a prováděcí vyhlášky již nebude řešit MO, ale uživatel revíru, což je ve většině případů územní svaz.

Kompletní znění stanov a jednacího řádu najdete na stránkách
Českého rybářského svazu :

Odkaz na stanovy ZDE.  Odkaz na jednací řád ZDE.

 

Pro zajímavost několik příkladů postihů:

 

Lov na 3 udice – zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců

Lov na 4 a více udic – zákaz lovu ryb na 12 měsíců pokud opakovaně, pak až na 24 měsíců

Lov ryb mimo stanovenou denní dobu lovu – zákaz lovu ryb na 2 měsíce pokud opakovaně, pak až na 6 měsíců 

Bezdůvodné odepření kontroly RS – vyloučení z ČRS a zákaz lovu ryb

Nezapsání ryby – zákaz lovu ryb na 6 měsíců, pokud opakovaně, pak až na 12 měsíců, 

Nepřítomnost u prutů –  zákaz lovu ryb na 3 měsíce, pokud opakovaně, pak až na 9 měsíců 

Přisvojení podměrečné ryby – zákaz lovu ryb na 6 měsíců pokud opakovaně, pak až na 18 měsíců 

 

Členská schůze 2022 – pátek 25.3.2022 v 18:00

!!! Pozor změna oproti předchozím ročníkům !!!

Schůze je letos v pátek v podvečer a následuje volná zábava s hudební produkcí a občerstvením.
Jeden z bodů letošní členské schůze jsou volby orgánů MO a delegátů na územní konferenci. Připravte si proto prosím případné návrhy na změny. 
Podrobnosti níže.
***

Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Velký Šenov zve své členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční netradičně v pátek 25.3.2022 od 1800 v prostorách restaurace “U Jelena“.

 1. Zahájení výroční členské schůze
 2. Prezentace
 3. Volba mandátové komise
 4. Doplnění programu VČS
 5. Volby 2022
  a) Volba volební komise
  b) Volba dozorčí komise
  c) Volba výboru MO
  d) Volba delegátů na územní konferenci Severočeského územního svazu
 6. Zpráva hospodáře
 7. Účetní zpráva
 8. Zpráva dozorčí komise
 9. Informace vedoucího mládeže
 10. Školení
 11. Zpráva o úlovcích za rok 2021
 12. Zpráva mandátové komise
 13. Volba návrhové komise
 14. Kontrola plnění usnesení členské schůze 2021
 15. Diskuse
 16. Předložení návrhu usnesení a jeho schválení
 17. Závěr

Po ukončení oficiální části členské schůze následuje volná zábava s hudební produkcí a občerstvením na které jsou srdečně vítáni i partnerky a partneři našich členů.

Nezapomeňte prosím na tombolu!!!

Pokud se vám doma povaluje něco nepotřebného, neprodejného, ale co má ještě jakousi hodnotu, teď je ta pravá příležitost se takových věcí zbavit.

Případnému výherci v tombole možná udělají radost  :-)