Výkon rybářského práva v souvislosti se zpřísněním opatření od 1.3. 2021.

Do oficiálního stanoviska státní správy k problematice rybolovu v době opatření doporučuje Český rybářský svaz  všem rybářům, aby lov ryb prováděli výhradně v katastru obce svého bydliště, dodržovali všechna platná epidemiologická opatření a byli opatrní k sobě i svému okolí.

Podrobnosti na stránkách ČRS ZDE

Situaci můžete sledovat na stránkách ČRS, případně zde. 

Odevzdávání a výdej povolenek

Vzhledem k přetrvávající situaci, kdy není možné pořádat schůze s hromadným výběrem a výdejem povolenek bude to tentokrát, snad mimořádně, probíhat následovně.

Členové  pracovní skupiny Mikulášovice se budou řídit pokyny kolegů Jiřího Janáka a Luboše Procházky.

Ostatní budou povolenky odevzdávat do poštovní schránky kolegy Miloše Malce. Výdej nových povolenek bude probíhat individuálně po předchozí dohodě e-mailem, whatsappem, telefonicky, případně jinou formou. 
Opakuji: opravdu jen po předchozí dohodě a rozhodně to nebude na počkání!!! 
V souvislosti s tímto postupem upozorňuji na změnu bydliště kolegy Malce, který nově bydlí Leopoldovská 76, 407 78 Velký Šenov (o vchod vedle).

Ti z vás, kdo nespěcháte na novou povolenku a nehodláte sezónu zahajovat v zimních měsících, vyčkejte. Na placení známek je do konce března ještě dost času. Doufejme, že se situace zlepší a sejdeme se brzy „U Jelena“. 

 Přeji pevné zdraví.

Michael Zeller
jednatel MO  

 

 

„Dolovná 2020“ zrušena. :-(

Je nám to velice líto, ale z důvodu trvajících vládních opatření jsme se rozhodli letošní ročník oblíbené kulturně společenské akce „Dolovná 2020“ neuspořádat.

Uvidíme co přinesou následující dny a až nastanou příznivější podmínky pokusíme se uspořádat akci náhradní.

Mějte se dobře a hlavně zdravě.

Výbor MO

Změna termínů konání schůzí

Z důvodu změny otevírací doby restaurace „U Jelena“, kdy je nově v pondělí zavřeno, budou schůze místo pondělí probíhat ve středu a to ve stejný čas. To znamená, že schůze výboru budou každou první pracovní středu v měsíci od 1730 a chůze pracovní skupiny Velký Šenov budou každou druhou pracovní středu v měsíci od 1800.

Díky za pochopení
výbor ČRS, z.s., MO Velký Šenov

 

O pohár MO ČRS Velký Šenov 2020

MO ČRS Velký Šenov zve všechny své členy k účasti na závodu
„O POHÁR MO ČRS VELKÝ ŠENOV 2020“

Termín konání: pátek 26.6.2020
Místo konání: rybník „Salmovský“ ve Velkém Šenově
Startovné: 100,- Kč

17:15 – 17:45 Prezentace
18:00 – 20:30 První kolo LRU + znalostní test
20:30 – 21:30 Přestávka na občerstvení + rybolovná technika
21:30 – 24:00 Druhé kolo
24:00 – 00:00 Vyhodnocení a vyhlášení výsledků
00:00 – ???? Oslava vítězů a volná zábava

Závod se skládá ze 4 kol. Dvě kola lovu ryb udicí,  jedno kolo znalostní test a jedno kolo rybolovná technika. Znalostní test bude proveden v průběhu prvního kola LRU a rybolovná technika v průběhu přestávky na občerstvení. V případě potřeby může hlavní rozhodčí upravit časový harmonogram závodu.  

Pravidla:

  • Soutěže se mohou zúčastnit členové MO ČRS Velký Šenov s platnou MP povolenkou.
  • Lov dle bližších podmínek (rybářského řádu) platných pro revír s následujícími omezeními:
  • Zákaz vnadění živou návnadou.
  • Lov libovolnou technikou, mimo: přívlač, muškaření, na umělou mušku a čeřínkování.
  • Zákaz lovu na rybičku a její části.
  • Současně smí být nastražena pouze jedna udice.
  • Povoluje se použití pouze jednoháčků.
  • Každý závodník je povinen mít kbelík na dočasné uchování úlovku před měřením.
  • Všechny ryby se po změření a zapsání vrací šetrně do revíru. Výjimku může udělit hlavní rozhodčí (např. při nebezpečí, že by ryba po vrácení do revíru uhynula).
  • Za nešetrné zacházení s rybou bude závodník diskvalifikován ze závodu (i od sudu :-))

Bodování:

V LRU se boduje každá ulovená ryba systémem 1cm=1bod. U ryb, které mají stanovenou nejmenší lovnou míru (§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.) se počet bodů násobí třemi a to bez ohledu na to, zda jí ulovená ryba dosahuje, či nikoli.

Znalostní test se hodnotí: počet správných odpovědí = počet bodů.

Rybolovná technika se hodnotí: počet zásahů terče = počet bodů.
1 náměrný hod -nepočítá se do výsledků + 5 platných pokusů

Pořadí v kole určuje počet získaných bodů. V případě rovnosti se přiděluje umístění v hodnotě průměru shodných umístění. (Příklad: Dva závodníci se umístí shodně na 3 a 4 místě, každý z nich získá umístění 3,5; tři závodníci se umístí na 5 místě, každý z nich získá umístění 6)

Celkové pořadí je dáno součtem umístění za všechna kola. V případě shody rozhoduje celkový počet centimetrů za obě kola LRU, pokud shoda přetrvává, bude losováno.

Organizační:

Pro závodníky a realizační tým je občerstvení, včetně piva, až do vyčerpání zásob zdarma. Půllitry každý sebou!!  Pokuste se omezit počet vozidel a nechat se na závod přivézt, omezená možnost parkování u rybníka.

 

Těšíme se na hojnou účast.

Za výbor MO ČRS Velký Šenov
Michael Zeller
jednatel