O pohár MO ČRS Velký Šenov 2023

ČRS, z.s., MO Velký Šenov zve všechny své členy k účasti na závodu
„O POHÁR MO ČRS VELKÝ ŠENOV 2023“

Termín konání: pátek 30.6.2023
Místo konání: rybník „Salmovský“ ve Velkém Šenově
Startovné: 0,- Kč

17:15 – 17:45 Prezentace
18:00 – 20:00 První kolo LRU + znalostní test
20:00 – 21:00 Přestávka na občerstvení + rybolovná technika
21:00 – 23:00 Druhé kolo
23:00 – 00:00 Vyhodnocení a vyhlášení výsledků
00:00 – ???? Oslava vítězů a volná zábava

Závod se skládá ze 4 kol. Dvě kola lovu ryb udicí,  jedno kolo znalostní test a jedno kolo rybolovná technika. Znalostní test bude proveden v průběhu prvního kola LRU a rybolovná technika v průběhu přestávky na občerstvení. V případě potřeby může hlavní rozhodčí upravit časový harmonogram závodu.  

Pravidla:

 • Soutěže se mohou zúčastnit členové MO ČRS Velký Šenov s platnou MP povolenkou.
 • Lov dle bližších podmínek (rybářského řádu) platných pro revír s následujícími omezeními:
 • Zákaz vnadění živou návnadou.
 • Lov libovolnou technikou, mimo: přívlač, muškaření, na umělou mušku a čeřínkování.
 • Zákaz lovu na rybičku a její části.
 • Současně smí být nastražena pouze jedna udice.
 • Povoluje se použití pouze jednoháčků.
 • Každý závodník je povinen mít kbelík na dočasné uchování úlovku před měřením.
 • Všechny ryby se po změření a zapsání vrací šetrně do revíru. Výjimku může udělit hlavní rozhodčí (např. při nebezpečí, že by ryba po vrácení do revíru uhynula).
 • Za nešetrné zacházení s rybou bude závodník diskvalifikován ze závodu (i od sudu :-))

Bodování:

V LRU se boduje každá ulovená ryba systémem 1cm=1bod. U ryb, které mají stanovenu nejmenší lovnou míru (§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb. + amur bílý) se počet bodů násobí třemi a to bez ohledu na to, zda jí ulovená ryba dosahuje, či nikoli.

Znalostní test se hodnotí: počet správných odpovědí = počet bodů.

Rybolovná technika se hodnotí: počet zásahů terče = počet bodů.
1 náměrný hod -nepočítá se do výsledků + 5 platných pokusů

Pořadí v kole určuje počet získaných bodů. V případě rovnosti se přiděluje umístění v hodnotě průměru shodných umístění. (Příklad: Dva závodníci se umístí shodně na 3 a 4 místě, každý z nich získá umístění 3,5; tři závodníci se umístí na 5 místě, každý z nich získá umístění 6)

Celkové pořadí je dáno součtem umístění za všechna kola. V případě shody rozhoduje celkový počet centimetrů za obě kola LRU, pokud shoda přetrvává, bude losováno.

Organizační:

Pro závodníky a realizační tým je občerstvení, včetně piva, až do vyčerpání zásob zdarma. Půllitry každý sebou!!  Pokuste se omezit počet vozidel a nechat se na závod přivézt, omezená možnost parkování u rybníka.

Těšíme se na hojnou účast.

Za výbor MO ČRS Velký Šenov
Michael Zeller
jednatel

Pohár Šluknovského výběžku 2023

O víkendu 27.5. – 28.5.2023 proběhl tradiční závod v lovu ryb udicí “O pohár Šluknovského výběžku” ve kterém, jak název závodu napovídá, porovnávají svůj rybářský um organizace Českého rybářského svazu sídlící ve Šluknovském výběžku. Konkrétně se jedná o organizace Dolní Poustevna, Horní Podluží, Chřibská, Jiříkov, Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov, Varnsdorf a Velký Šenov. Zpravidla v sobotu závodí dospělí a v neděli děti. Výše uvedené organizace se střídají v pořádání tohoto závodu a letošní ročník připadl naší organizaci. Vzhledem ke skutečnosti, že naše organizace nemá k dispozici vodní nádrž s dostatečnou kapacitou využíváme laskavosti kolegů ze Šluknovské organizace, kteří nám nezištně půjčují svůj revír i s chatou a to nejen k uspořádání tohoto poháru, ale i pro jiné, pravidelně pořádané dětské závody. Tímto jim mnohokráte děkujeme.
Každá z organizací má možnost na každý závod nominovat dvě tříčlenná družstva. Na letošní ročník to bylo 12 družstev dospělých a 11 družstev dětí. Počasí akci přálo, rybám chutnalo a tak měli rozhodčí plné ruce práce. Rovněž je znát zásadní pokrok v umění jednotlivých závodníků a tak i vyšší vyrovnanost závodu. Přesto musí někdo zvítězit a někdo musí být poslední.

Výsledky dospělí:
1. MO ČRS Horní Podluží ve složení Hampl Jan, Málek Lukáš a Šmidt Evžen s 3594cm.
2. MO ČRS Velký Šenov A ve složení Zellerová Kristina, Knap Kryštof a Holk Karel s 1670cm.
3. MO ČRS Šluknov A ve složení Brondoš Pavel, Kolonečný Tomáš a Neubauer Jakub s 1534cm.

Výsledky děti:
1. MO ČRS Velký Šenov B ve složení Alena Zellerová, Miroslav Skukálek a Milan Kratochvíl s 2780cm.
2. MO ČRS Rumburk ve složení Petr Kočiš, Daniel Moňák a Zdenek Jindra s 2355cm.
3. MO ČRS Velký Šenov A ve složení Zuzana Doležalová, Jiří Vaško a Jan Hanisch s 2289cm.

V závěru bych rád poděkoval všem, kteří pomohli akci uskutečnit, závodníkům za jejich skvělé výkony, rozhodčím a organizačnímu týmu za nemalé úsilí vynaložené na zdárný průběh závodu. Šluknovské organizaci za poskytnutí perfektního zázemí. Společnosti Mikov a městu Velký Šenov za dárky pro dětské závodníky.
Těšíme se na další ročník.

Podrobné výsledky závodu dospělých najdete ZDE.

Podrobné výsledky závodu dětí najdete ZDE.

 

Fotografie ze závodů zobrazíte po kliknutí na obrázky níže (celkem tři fotogalerie).

Dospělí – fotogalerie
Děti – fotogalerie 1
Děti – fotogalerie 2

Za organizační tým
Michael Zeller
jednatel ČRS, z.s, MO Velký Šenov

Zlatá udice 2023

První kolo se konalo 24. dubna v budově 2.st. ZŠ . Mladí rybáři nejprve psali testy, následovala poznávačka ryb, rostlin a živočichů. Po té v tělocvičně prokazovali své dovednosti v disciplíně hod kapkou na terče a při vázání háčku na čas. Tohoto kola se zúčastnilo 36 žáků.
Druhé kolo se konalo 6.května na revíru Pazderák ve Šluknově. Jednalo se o vyvrcholení soutěže a to v disciplíně lov ryb udicí. Počasí nám nepřálo a tak jsme museli posunout začátek závodu o hodinu. Přes nepřízeň počasí děti chytaly poměrně hodně ryb. Chytala se zejména plotice, cejn, okoun. Všichni závodníci byli vybaveni biči, lehkými splávky, tenkým vlascem a jemným návazcem s malým háčkem. To, že byla tak vysoká četnost záběrů, bylo zásluhou týmu 11 rozhodčích, kteří neustále radili, rozmotávali, převazovali a povzbuzovali.
V závěru se vyhodnotili jednotlivé disciplíny a součet umístění vytvořil pořadí nejvšestrannějších rybářů.  Pro vítěze byly připraveny poháry, medaile a pro všechny účastníky hodnotné rybářské ceny.
Za podporu tohoto sportu patří dík našemu městu, MO ČRS, základní škole a také územnímu svazu ČRS. Děkujeme také za dlouhodobě skvělou spolupráci rybářům ze Šluknova, kteří nám poskytli zázemí (chata) a revír Pazderák.

Steklý Vít, Doležal Jaroslav, Borovka Antonín
vedoucí kroužku                    

Další fotografie najdete ZDE. 

Výroční členská schůze 2023

Místní organizace Českého rybářského svazu Velký Šenov zve své členy na
výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 18.3.2023 od 1000
v prostorách restaurace “U Jelena“.

Program

1. Zahájení výroční členské schůze
2. Prezentace
3. Volba mandátové komise
4. Doplnění programu VČS
5. Zpráva hospodáře
6. Účetní zpráva
7. Zpráva dozorčí komise
8. Informace vedoucího mládeže
9. Školení
10. Zpráva o úlovcích za rok 2022
11. Zpráva mandátové komise
12. Volba návrhové komise
13. Občerstvení
14. Kontrola plnění usnesení členské schůze 2022
15. Diskuse
16. Předložení návrhu usnesení a jeho schválení
17. Závěr

Výdej povolenek 2023

Odevzdat povolenky pro rok 2022, zaplatit a vyzvednout povolenky pro rok 2023 je možné v následujících termínech.

 • středa 4.1.2023 18:00 restaurace U Jelena velký Šenov 
 • středa 11.1.2023 18:00 restaurace U Jelena velký Šenov
 • čtvrtek 12.1. 2023 18:00 restaurace hotelu RON Mikulášovice

Uvedené termíny může využít kdokoli z členů ČRS, z.s., MO Velký Šenov bez ohledu na to, do které skupiny je zařazen.
Tzn. že Šenovští mohou přijít do Mikulášovic a naopak Mikulášovičtí do Šenova.

Mimo tyto termíny lze staré povolenky odevzdat do poštovní schránky kolegy Malce a případné placení a výdej povolenky nové si s kolegou domluvit individuálně. Nejlépe prostřednictvím aplikace whatsapp, případně telefonicky.