Závod o nejvšestrannějšího rybáře roku 2018

Do závodu bylo přihlášeno celkem 24 mladých rybářů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to do 12 let a do 15 let. Zároveň v tomto roce úspěšně absolvovali povinné testy čtyři noví členové.

Soutěž probíhala ve více dnech v jednotlivých disciplínách (testy, poznávačka ryb, rostlin a živočichů, vázání háčků na čas) a vyvrcholením soutěže je již tradičně dvoukolový lov ryb udicí, kde je i hojná návštěva rodinných příslušníků. No a atmosféra závodu byla tak vynikající, že ihned po ukončení této soutěže se přihlásili dva z rodičů, že se chtějí také stát rybáři.

Výsledky:

Mladší kategorie

 1. místo Gotthard Jonáš
 2. místo Doležal Jakub
 3. místo Klášterka Jakub

Nejvíce nachytaných ryb (332 cm) měl Kuba Doležal i přesto, že měl ruku v sádře.

Starší kategorie

 1. místo Veselý Milan
 2. místo Vykoukal Vladimír
 3. místo Koprolín David

Nejvíce nachytaných ryb (437 cm) měl Lukáš Goth.

Poděkování patří tradiční podpoře města Velký Šenov, naší rybářské organizaci a také rybářům ze Šluknova, kteří nám dávají k dispozici revír i jejich chatu, pro vytvoření zázemí.

Na níže uvedeném odkazu je možné prohlédnout si všechny fotografie ze závodu:

https://www.zonerama.com/Link/Album/4299516

Antonín Borovka
vedoucí mládeže

Rybářský dvoudenní tématický výlet do Vodňan a okolí

Klikni do obrázku pro další fotky

Dne 21. a 22.4.2018 se naši žáci zúčastnili rybářského výletu do Vodňan a jeho okolí. Během prvního sobotního víkendového dne se žáci podívali do ZOO a loveckého zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Na zámku byla rozsáhlá expozice o rybářství a v ZOO ukázka živých ryb v akváriích. V neděli pak navštívili Střední rybářskou školu Vodňany, kde mohli vidět expozici vypreparovaných ryb, muzeum rybářství, pracovat na interaktivní tabuli, navštívit expozici akvárií z toho 40 druhů našich a 60 druhů tropických a subtropických ryb, laboratoř s odbornou přednáškou místních učitelů. Žáci navštívili také Školní pokusnictví, kde se chovají a rozmnožují ryby, okrasné i hospodářsky významné.

Žáci byli ubytováni v areálu Střední rybářské školy Vodňany na ubytovně hotelového typu a na všechny akce byli rozváženi autobusem.

Všichni naši rybáři si z výletu odvezli spoustu krásných zážitků.

 

Vypracoval: Doležal Jaroslav

Závody v LRU – plavaná 2018

ČRS, z.s., MO Velký Šenov zve všechny své členy k účasti na závodu v LRU

„Plavaná 2018“

Termín konání:  neděle 6.5.2018
Místo konání:  „Salmov“
Startovné:  50,- Kč
Občerstvení bude zajištěno.

6:00-6:15 Prezentace
6:30 -8:30 První kolo
8:30-9:00 Přestávka na občerstvení
9:00-11:00 Druhé kolo
11:00-11:30 Vyhodnocení a vyhlášení výsledků

Pravidla:

Soutěže se mohou zúčastnit členové ČRS, z.s., MO Velký Šenov s platnou MP povolenkou.
Lov dle bližších podmínek (rybářského řádu) platných pro revír s následujícími omezeními:
– zákaz vnadění živou návnadou
– lov výhradně technikou „plavaná“
– současně smí být nastražena pouze jedna udice
– každý závodník je povinen mít kbelík na dočasné uchování úlovku před měřením
– všechny ryby se po změření a zapsání vrací šetrně do revíru. Výjimku může udělit hlavní rozhodčí (např. při nebezpečí, že by ryba po vrácení do revíru uhynula)

Bodování:

Boduje se každá ulovená ryba systémem 1cm=1bod. Pořadí v kole určuje počet získaných bodů. V případě rovnosti se přiděluje umístění v hodnotě průměru shodných umístění.
(Příklad: Dva závodníci se umístí shodně na 3 a 4 místě, každý z nich získá umístění 3,5)

Celkové pořadí je dáno součtem umístění za obě kola. V případě shody rozhoduje celkový počet centimetrů za obě kola, pokud shoda přetrvává, bude losováno.

Doufáme v hojnou účast.

Za výbor ČRS, z.s., MO Velký Šenov

Michael Zeller
jednatel MO

Výroční členská schůze 2018

Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Velký Šenov zve své členy na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 24.3.2018 od 1000 v prostorách restaurace “U Jelena“ (bývalý Klub).

 1. Zahájení výroční členské schůze
 2. Prezentace
 3. Volba mandátové komise
 4. Doplnění programu VČS
 5. Volby 2018
  a) Volba volební komise
  b) Volba dozorčí komise
  c) Volba výboru MO
  d) Volba kandidátů na územní konferenci Severočeského územního svazu
 6. Zpráva hospodáře
 7. Účetní zpráva
 8. Zpráva dozorčí komise
 9. Informace vedoucího mládeže
 10. Školení
 11. Zpráva o úlovcích za rok 2017
 12. Zpráva mandátové komise
 13. Volba návrhové komise
 14. Občerstvení
 15. Kontrola plnění usnesení členské schůze 2017
 16. Diskuse
 17. Předložení návrhu usnesení a jeho schválení
 18. Závěr

Občerstvení zajištěno.

Dolovná 2017

Ilustrační foto

V pátek 8.12.2017 od 1800 se v prostorách restaurace „U Jelena“ ve Velkém Šenově uskuteční tradiční akce „Dolovná 2017“. Srdečně jsou zváni všichni členové MO ČRS Velký Šenov s partnerkami či partnery. Vstupné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno. K tanci a poslechu hraje oblíbený DJ pan Hrdlička.

Nezapomeňte na tombolu!!! Pokud se vám doma povaluje něco nepotřebného, neprodejného, ale co má ještě jakousi hodnotu, teď je ta pravá příležitost se takových věcí zbavit. Případnému výherci v tombole možná udělají radost  🙂

Těšíme se na hojnou účast.